Đăng ký để nhận tin sớm nhất

Sàn giao dịch việc làm HUFLIT JOB HUB

Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại

028 3863 2052 - máy lẻ 111

Email hỗ trợ

qhdn@huflit.edu.vn

© 2022 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh.