Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline Nhà tuyển dụng

028 3863 2052 (ext 111)

0792 170 701

Hotline Người tìm việc

028 3863 2052 (ext 111)

0979 993 007

Email hỗ trợ

jobhub@huflit.edu.vn - qhdn@huflit.edu.vn

© 2022 – Bản quyền thuộc về Phòng Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh