Nguyễn Thị Uyển My

Chưa có công việc
Tháng Mười 8, 1999

Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Nguyễn Thị Uyển My. Hiện tại, em đang sinh sống ở TP.HCM. Em là sinh viên thuộc ngành Quan Hệ Công Chúng.