Công ty Cp Kết nối Nhân lực Worklink Việt Nam

02873018678 02873018*** show
diemthi.worklink@gmail.com
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty Cp Kết nối Nhân lực Worklink Việt Nam"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Ra mắt năm 2014, Worklink là thương hiệu trực thuộc VGC Group. Trong suốt 8 năm qua chúng tôi vinh dự trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa nhà tuyển dụng và ứng viên tiềm năng, trở thành thương hiệu tuyển dụng uy tín trên thị trường và bước đầu đã xúc tiến ra thị trường trong khu vực và thế giới.
Chúng tôi luôn hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động tuyển dụng, hoạch định và phát triển con người, nhằm tối ưu hóa nguồn lực của tổ chức.
Bằng tư duy đổi mới, cách thức làm việc tân tiến và chuyên nghiệp – thương hiệu Worklink hiện đang là đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI lớn trong toàn quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản.