Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Global Liaison là Marketing Agency cho khách hàng người Mỹ gốc Việt.