Phòng Đối ngoại HUFLIT

(028) 38 632 052 - Nhánh 111 (028) 38 632 052 - Nhánh *** show
qhdn@huflit.edu.vn
Open Jobs - 2

Send message to "Phòng Đối ngoại HUFLIT"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

HUFLIT JOB HUB – Kênh thông tin Thực tập và Việc làm, trực thuộc bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh, sở hữu Fanpage hơn 6000+ Người theo dõi, và Sàn làm việc trực tuyến jobhub.huflit.edu.vn với hơn 200.000+ truy cập trong 10 tháng.