Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Vaff là nền tảng sàn việc làm kết hợp MMO và Affiliate. Kết nối doanh nghiệp với nhau việc chia sẻ tài nguyên qua nền tảng web,..VAff là nền tảng việc làm dựa trên Performance Marketing có thể dễ dàng kết nối doanh nghiệp và người lao động với chi phí thấp nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.

Portfolio