HỌC BỔNG ĐANG NHẬN HỒ SƠ

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/08/2022

Quỹ học bổng do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập, LUYF (Lighting Up Your Future) mang theo sứ mệnh trao niềm tin và truyền cảm hứng cho thế hệ nhân tài trẻ có ý chí vượt khó để vươn tới thành công kể từ năm 2012.

Sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc các nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, CNTT, Luật, Y dược, Sư phạm

-Cơ hội nhận học bổng tổng giá trị 25.000.000VNĐ
-Cơ hội thực tập & việc làm
-Tham gia các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng
-Tham gia mạng lưới LUYF mentor hub: được cố vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia
Thời gian nhận hồ sơ: 18/8/2022

Quỹ học bổng LOTTE thuộc Tập đoàn LOTTE

Số lượng sinh viên nhận học bổng: 08 sinh viên. Sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Không giới hạn ngành xét chọn
400$/sinh viên
Điểm trung bình tích lũy: – Lớn hoặc bằng 2.8 (thang điểm 4.0) Hoặc: – Lớn hơn hoặc bằng 7.0 (thang điểm 10.0)

Liên hệ với Văn phòng khoa để được hướng dẫn

HỌC BỔNG CHUẨN BỊ NHẬN HỒ SƠ