HỌC BỔNG ĐANG NHẬN HỒ SƠ

25-KEB-Hana-Bank_2
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/11/2022

Quỹ học bổng Hana Nanum do Ngân hàng KEB HANA trao thường niên cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Đại học ở Việt Nam. Năm 2022, Quỹ học bổng KEB HANA sẽ trao 25 suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh. 

  • Học bổng KEB HANA năm 2022 dành cho sinh viên HUFLIT các khoa Đông phương, Luật, Quản trị kinh doanh và Kinh tế – Tài chính.
  • Số lượng học bổng được phân bổ theo số lượng như sau:
  1. Ngành Hàn Quốc học: 10 sinh viên.
  2.  Ngành Luật kinh tế: 3 sinh viên.
  3. Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế: 6 sinh viên.
  4. Ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán: 6 sinh viên.
  • Không dành cho sinh viên năm cuối.
  • Sinh viên gặp khó khăn trong việc chi trả học phí
  • Sinh viên hoặc phụ huynh là người khuyết tật gặp khó khăn về kinh tế
  • Sinh viên gương mẫu có thành tích học tập tốt
– Mức học bổng: $400/sinh viên

Vui lòng liên hệ Văn phòng để được hỗ trợ và hướng dẫn

HỌC BỔNG CHUẨN BỊ NHẬN HỒ SƠ