Nộp hồ sơ

Mô tả công việc

– Chào đón khách và phục vụ khách.
– Dọn dẹp trước và sau khi phục vụ xong.
– Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.