Mô tả công việc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Các bạn sinh viên HUFLIT vui lòng ấn Apply for Job bên dưới hoặc gửi mail về địa chỉ huong.vu@lotte.net với cú pháp tiêu đề [Vị trí ứng tuyển_Hình thức nhân viên_SĐT], ví dụ: Receptionist_Thực tập sinh 3 tháng_09xxxxxxxx.