Domestic Sales Executive

Tháng Sáu 9, 2022
Nộp hồ sơ

Mô tả công việc

Job Description
– Thực hiện và quản lý công tác bán tại các thị trường nội địa theo chỉ tiêu kinh doanh được giao / Implement and manage sales in domestic market according to assigned revenue target.

– Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc và phát triển hệ thống Đại lý và kênh phân phối / Implement and manage the care and development of distribution system and Agents.

– Nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách, sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng khu vực thị trường, lập kế hoạch hành động khai thác thị trường / Market research, policies recommendations for products and services suitable to each market and planning action and market exploitation.

– Thực hiện báo cáo doanh thu liên quan đến hoạt động kinh doanh, thị trường có liên quan / Implement Revenue reports related to business activities and relevant markets.

– Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu / Perform other jobs upon request.

– Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó / Other assignments from the direct Manager.

Requirements
– Sở hữu bằng đại học, TOEIC 650 hoặc IELTS 5.0 / Having Bachelor’s degree, TOEIC 650 or IELTS 5.0

– Kinh nghiệm: 1-2 năm ở vị trí tương đương / Job related experience: 1-2 years experience in same positions.

– Kiến thức chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế / Specific knowledge: Business Administration, Economics

– Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) / Proficient use Microsoft office (Excel, Word, Powerpoint).

– Kỹ năng truyền đạt & giao tiếp tốt với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau / Good communication skill, especially with many different customers.

– Yêu cầu khác: Đi công tác thường xuyên / Work travel regularly.

Vui lòng nộp hồ sơ về: https://careers.vietjetair.com/jobdetail/525